CƠ HỘI SỞ HỮU NGAY XE VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS-LED
VÀ APPLE AIRPODS PRO
CÙNG CÁC THẺ CHI TIÊU HẤP DẪN

CƠ HỘI SỞ HỮU NGAY XE VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS-LED
VÀ APPLE AIRPODS PRO
CÙNG CÁC THẺ CHI TIÊU HẤP DẪN

GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH
QUAY MÃ DỰ THƯỞNG
XE VESPA PRIMAVERA 125
I-GET ABS - LED
và 01 thẻ quà tặng clingme flex 1.000.000đ
GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH
VÒNG QUAY MAY MẮN
APPLE AIRPODS PRO
GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH QUAY MÃ DỰ THƯỞNG
XE VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS - LED
và 01 thẻ quà tặng clingme flex 1.000.000đ
Chương trình Vòng quay May Mắn
GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH VÒNG QUAY MAY MẮN
APPLE AIRPODS PRO