danh sách khách hàng trúng thưởng

danh sách khách hàng trúng thưởng

Giải Đặc biệt
Chương trình quay mã dự thưởng

01 (một) chiếc xe Vespa Primavera 125 I-GET ABS - LED và 01 (một) thẻ quà tặng Clingme Flex 1.000.000đ
        TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG
1
Nguyễn Lê Thắng 091*****786
XD61
XD61
Giải Đặc biệt Chương trình quay mã dự thưởng
01 (một) chiếc xe Vespa Primavera 125 I-GET ABS - LED và 01 (một) thẻ quà tặng Clingme Flex 1.000.000đ
        TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG
1
Nguyễn Lê Thắng 091*****786
XD61
XD61

Giải Đặc biệt
Chương trình vòng quay may mắn

01 (một) tai nghe Apple AirPods Pro
        TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG
Giải Đặc biệt Chương trình vòng quay may mắn
01 (một) tai nghe Apple AirPods Pro
        TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG

CHỌN GIẢI THƯỞNG VÒNG QUAY MAY MẮN

gift_name

description
        TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG
gift_name
description
        TÊN KHÁCH HÀNG SỐ ĐIỆN THOẠI MÃ DỰ THƯỞNG

CƠ HỘI SỞ HỮU NGAY XE VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS-LED
VÀ APPLE AIRPODS PRO
CÙNG CÁC THẺ CHI TIÊU HẤP DẪN

CƠ HỘI SỞ HỮU NGAY XE VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS-LED
VÀ APPLE AIRPODS PRO
CÙNG CÁC THẺ CHI TIÊU HẤP DẪN

GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH
QUAY MÃ DỰ THƯỞNG
XE VESPA PRIMAVERA 125
I-GET ABS - LED
và 01 thẻ quà tặng clingme flex 1.000.000đ
GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH
VÒNG QUAY MAY MẮN
APPLE AIRPODS PRO
GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH QUAY MÃ DỰ THƯỞNG
XE VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS - LED
và 01 thẻ quà tặng clingme flex 1.000.000đ
Chương trình Vòng quay May Mắn
GIẢI ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH VÒNG QUAY MAY MẮN
APPLE AIRPODS PRO