danh sách khách hàng trúng thưởng

danh sách khách hàng trúng thưởng

CHỌN KỲ QUAY THƯỞNG

Danh sách địa điểm phát sinh giao dịch của Các khách trúng thưởng

Danh sách địa điểm phát sinh giao dịch của Các khách trúng thưởng

CƠ HỘI TRỞ THÀNH CHỦ NHÂN
HÀNG TRĂM THƯỞNG GIÁ TRỊ

CƠ HỘI TRỞ THÀNH CHỦ NHÂN
HÀNG TRĂM GIẢI THƯỞNG GIÁ TRỊ

GIẢI ĐẶC BIỆT
THẺ CLINGME FLEX 3.000.000Đ
GIẢI NHẤT
THẺ CLINGME FLEX 1.000.000Đ
GIẢI NHÌ
THẺ CLINGME FLEX 800.000Đ
GIẢI BA
THẺ CLINGME FLEX 300.000Đ
QUÀ TẶNG NIỀM VUI NHÂN ĐÔI
CLINGME GIFT CARD 20.000Đ
GIẢI ĐẶC BIỆT
THẺ CLINGME FLEX 3.000.000Đ
GIẢI NHẤT
THẺ CLINGME FLEX 1.000.000Đ
GIẢI NHÌ
THẺ CLINGME FLEX 800.000Đ
GIẢI BA
THẺ CLINGME FLEX 300.000Đ
QUÀ TẶNG NIỀM VUI NHÂN ĐÔI
CLINGME GIFT CARD 20.000Đ